KURSY DLA DOROSŁYCH

Kursy dla dorosłych i młodzieży odbywają się raz w tygodniu:

3 godziny lekcyjne -1200 zł - kurs obejmuje 96 godzin lekcyjnych (4 raty po 300 zł)

lub 2 godziny lekcyjne - 900 zł - kurs obejmuje 64 godziny lekcyjne (3 raty po 300 zł)

 

Poziomy nauczania zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

poziom A1 początkujący

poziom A2 kontynuacja

poziom B1 średniozaawansowany

poziom B2 zaawansowany 

Maksymalnie 8 osób w grupie, nowatorskie metody nauczania, elementy metody Callana, prezentacje audiowizualne, gry językowe.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora, tłumacza języka hiszpańskiego, po wieloletnim pobycie w Hiszpanii (międzynarodowy certyfikat DELE SUPERIOR), przygotowanie pedagogiczne. 

Z A P R A S Z A M Y