Ogólne warunki uczestnictwa.

Kursy dla dorosłych i młodzieży (październik - czerwiec)

Raz w tygodniu 3 godziny lekcyjne - kurs obejmuje 96 godzin lekcyjnych, opłata roczna wynosi 1200 zł (4 raty po 300 zł)

Raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne - kurs obejmuje 64 godziny lekcyjne, opłata roczna wynosi 900 zł (3 raty po 300 zł)

Nie ma możliwości zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji.

Kursy dla dzieci (wrzesień - czerwiec)

Raz w tygodniu 60 lub 75 minut (w zależności od wieku dzieci i liczebności grupy) 

Opłata miesięczna za kurs 90 zł.